Podpora / Přehled cestovních náhrad
Firemní doprava

Plná verze programu k vyzkoušení. Po registraci obdržíte kód a můžete program okamžitě používat.

I Podpora I Přehled cestovních náhrad I


Přehled cestovních náhrad pro rok 2008
Sazby základní náhrady
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.
» Úplné znění vyhlášky 357/2007 Sb.

Průměrné ceny PHM pro zaměstnance
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 30,60 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b) 30,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c) 33,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d) 31,20 Kč u motorové nafty.
» Úplné znění vyhlášky 357/2007 Sb.

Průměrné ceny PHM pro podnikatele
1) Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2007 u jednotlivých druhů činily:
Benzin Speciál BA - 91 29,37 Kč
Benzin Natural BA - 95 29,72 Kč
Benzin Super plus (Natural)   BA - 98, 99 a 100   32,47 Kč
Benzin Normál (Natural) BA - 91 29,29 Kč
Nafta motorová 28,76 Kč
» Úplné znění pokynu č. D - 317

Stravné v České republice pro rok 2007 i 2008
 1. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné nejméně ve výši
  58 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  88 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
  Tato výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189.
 2. Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit až o hodnotu
  70% stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
» Úplné znění prováděcích předpisů - stravné v České republice pro rok 2007 i 2008

Sazby stravného v zahraničí
Vyhláška č. 338/2007 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1 - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2008 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2 - Vyhláška č. 549/2006 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2007, se zrušuje.
§ 3 - Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
» Příloha k Vyhlášce č. 338/2007 Sb. (obsahuje sazby stravného v cizí měně)
Právní dohled a daňová validita Mějte jistotu, že s každou změnou v zákonech Firemní doprava počítá. Dohlíží na to právníci a daňoví poradci.
Hromadné vkládání jízd Možnost hromadného zápisu čerpání pohonných hmot, zadávání obvyklých tras a další. Pozor na "odborníky" Programy s automatickým generováním jízd finanční úředníci dobře znají. A odmítají. Pohodlná práce Snadný způsob ovládání a pře- hledné zobrazení jsou neoceni- telné pro každodenní práci.
Elischka s.r.o.